محصولات
متخصصین

مصالح

مصالح ساختماني به متريال هايي گفته مي شود که از آن ها در احداث و توليد سازه هاي مختلف استفاده مي شود. در احداث يک بنا مصالح مختلفي به کار مي روند که به صورت طبيعي يا مصنوعي و خام يا ترکيبي بوده و هر کدام داراي ويژگي هاي منحصر بفرد مي باشند.

آشنايي با اين مصالح به منظور ترسيم نقشه هاي ساختماني و اجراي آن ها ضروري است، از اين رو فعالان حوزه ساخت و ساز بايد به خوبي با مواد و مصالح ساختماني آشنا باشند تا سازه اي مقاوم و با دوام احداث نمايند.