محصولات
متخصصین

خانه استیجاری

شهردار تهران مطرح کرد : شهرداري مالک خانه هاي استيجاري باشد .

شهردار تهران گفت: در حال دنبال کردن مسيري هستيم که شهرداري مالک خانه‌هاي استيجاري باشد و شهرداري بازيگر اصلي اجاره داري در تهران شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، عليرضا زاکاني شهردار تهران صبح امروز -يکشنبه پنجم تيرماه ????- در ديدار خود با بسيج اساتيد که در دانشگاه صنعتي امير کبير با محوريت بررسي چالش‌هاي مديريت شهري برگزار شد در سخناني با اشاره به اين موضوع که ما ميراثي به نام کلان‌شهر تهران داريم که خوبي‌ها، نواقص و معايبي رو به عنوان يک مجموعه دارد، گفت: شهر تهران از فرسودگي رنج مي‌برد و در کنار اين فرسودگي و بي هويتي شهر، از بعد بي عدالتي نيز فاصله بين شمال و جنوب تهران زياد است.

شهردار تهران با بيان اين مطلب که شهر از ? ضلع شهر، شهروند و مديريت شهري تشکيل شده است، ادامه داد: شهر و مديريت شهري به اين منظور فعاليت مي‌کند که شهروند ما به بهترين نحوي بتواند زندگي کند و به همين منظور هنگامي که به تهران نگاه مي‌کنيم اين شهر به غير از هويت پايتخت جمهوري اسلامي ايران بودن هويت ثانويه ديگري ندارد.

زاکاني ادامه داد: تهران بايد متحول شود و اين تحول بايد ما را به يک چشم‌انداز برساند. تهران کلان‌شهر الگوي جهان اسلام شعار نيست و اين يک چشم‌انداز براي مديريت شهري پايتخت است.

وي با تاکيد بر اين نکته که شهروندان ما شهروندان خوبي هستند که از شرايط موجود ناراضي هستند، بيان کرد: ما بايد به دنبال تکريم شهروند باشيم. اگر ما تلاش کنيم شهر را به عنوان يک الگو قرار دهيم بايد تلاش کنيم تحولي همه جانبه با حضور مردم رقم بخورد زيرا بر هم انباشتگي مشکلات کلان‌شهر تهران موجب شده است يک دستگاه و دو دستگاه نتوانند اين مشکلات را حل کند و بايد موجي با محوريت مردم و نخبگان ايجاد شود.

زاکاني تصريح کرد: بايد به مرحله‌اي برسيم که مردم براي حل مشکلات شهري ورود و مشارکت مؤثر داشته باشند.