محصولات
متخصصین

تخلفات ساختمانی

چمران : مشکلات تخلفات ساختماني با جريمه حل نميشود .

مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران پيش از آغاز هفتاد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: من از صحت خبري مبني بر لحاظ شدن مسائل انتظامي و امنيتي در صدور پايان کار ساختمان اطلاعي ندارم، پايان کار و مسائل ايمني ساختماني مصوبات خاصي دارد که به مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي نيازمند است و به صرف اعلام، چيزي اجرا شدني نيست.

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با تاکيد بر اينکه اينگونه نيست که ساختماني طراحي شود و ايمني نداشته باشد، گفت: رعايت مسائل امنيتي براي ساختمان‌هاي خاص است.

وي ادامه داد: مشکل ساختمان‌هايي که خلاف ضوابط شهرسازي ساخته مي‌شوند با جرايم حل نمي‌شود و به همين دليل چند ده هزار پرونده در کميسيون ماه ??? حل نشده و مواردي که حکم تخريب دارد، تخريب نمي‌شود که يا قابل تخريب نيست و يا مشکلاتي را دارد که نمي‌توان تخريب کرد.