محصولات
متخصصین

بیمه کارگران

عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس از تعيين تکليف بيمه ??? هزار کارگر ساختماني با طرح مجلس تا پايان سال خبر داد.

کيومرث سرمدي واله عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در تشريح آخرين وضعيت طرح تعيين تکليف بيمه کارگران ساختماني و فصلي،گفت:کليات اين طرح در جلسه علني به تصويب رسيد و طرح جهت بررسي جزئيات به کميسيون اجتماعي به عنوان کميسيون تخصصي ارجاع شد.

وي افزود: پس از ارجاع طرح ساماندهي بيمه کارگران ساختماني به کميسيون به دليل وجود طرح ها و لوايحي که در دستورکار کميسيون قرار دارد، رسيدگي به اين طرح هنوز در دستورکار قرار نگرفته است.

عضو هيئت رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس بيان کرد: متاسفانه  بسياري از اين کارگران يا بيمه ندارند يا اگر بيمه دارند حق البيمه آنها به صورت ناقص واريز شده که عملا فايده‌اي براي آنها ندارد که در اين طرح نمايندگان، براي حل اين معضلات راهکارهايي در نظر گرفته شده است.

سرمدي با بيان اينکه در حال حاضر ??? هزار کارگر ساختماني از نظر بيمه‌اي بلاتکليف هستند، افزود:با تصويب و اجرايي شدن اين طرح حدود ? ميليون کارگر ساختماني و فصلي از لحاظ بيمه‌اي تعيين تکليف مي‌شوند.

وي با بيان اينکه بار مالي براي اجراي اين طح در نظر گرفته شده است، گفت: بخشي از حق بيمه توسط کارفرمايان و بخش ديگر از سوي خود کارگران پرداخت خواهد شد.