محصولات
متخصصین

شرکت شريف سنگ آذين(گرانيکو) با آرمان ارتقاء سطح کيفي زندگي و با در نظر داشتن اصول زيبايي شناسي فعايت خود را از سال 1392 با رويکرد توليد سينک هاي پليمري و از سال 1395 بعنوان اولين توليدکننده سينک گرانيتي در ايران آغاز کرده است.

اين شرکت با توسعه و بکارگيري فناوري هاي جديد در سايه تحريم هاي اقتصادي گوناگون و با بهره مندي از مهندسان خوش ذوق ايراني در بخش توليد و کارشناسان مجرب و کارآزموده در بخش فروش و شبکه گسترده اي از نمايندگان پخش در سراسر ايران توانسته محصولي با کيفيت توليد و در دسترس کليه خانواده هاي ايراني قرار دهد.

هیچ کالایی موجود نیست.