محصولات
متخصصین

شرکت آرين بسپار زنده رود، از سال 1380 فعاليت خود را در راستاي دستيابي به دانش فني با جديدترين دستگاههاي اکستروژن توليد لوله هاي PEX-AL-PEX شروع و در سال 1382 براي اولين بار در ايران با ايجاد کارخانه اي در منطقه ي صنعتي جي اصفهان به مساحت 5000 متر مربع، فعاليت گسترده ي خود را با توليد لوله هاي پنج لايه با جوش تيگ آغاز نمود.

شرکت آرين پايپ داراي گواهينامه سيستم مديريت کيفيت بر مبناي ISO 9001:2008 وگواهينامه سيستم مديريت ايمني غذا بر مبناي ISO 22000:2005 مي باشد و ارزيابي مشتريان وجلب رضايت آنان در سطح کشور، از مهمترين اهداف اين شرکت به شمار ميرود. بدين منظور ، بيمه ي تضمين کيفيت محصول و خدمات فني و مهندسي قبل از اجرا، در هنگام اجرا و نيز پس از پايان پروژه ها، از جمله فعاليتهاي مستمر اين شرکت مي باشد.

هیچ کالایی موجود نیست.